Jagriti Secondary School

२०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ग्रेडवृद्धि (पूरक) को समय तालिका

१. आवेदन फाराम विद्यालयमा बुझाउने अन्तिम मिति : २०७९ साउन मसान्तभित्र २. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बुझाउने अन्तिम मिति : २०७९ भाद्र ५ गतेसम्म ३. परीक्षा सञ्चालन समय : विहान ८ वजेदेखि ११ वजेसम्म ४. परीक्षा समयतालिका २०७९ साल भाद्र ११ गते शनिवार : अनिवार्य अंग्रेजी (१०१) –एक विषय मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको सबै विषय …

२०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ग्रेडवृद्धि (पूरक) को समय तालिका Read More »

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना

अध्यापन गराइने शैक्षिक कार्यक्रम : डिप्लोमा इन् प्लान्ट साइन्स (वाली विज्ञान) न्यूनतम योग्यता : १. नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति, २०७८ लागू हुनु पूर्वः मान्यता प्राप्त शिक्षालयबाट प्रवेशिका वा एस.ई.ई. परीक्षामा अनिवार्य अंग्रेजी, गणित र विज्ञान मध्ये कुनै दुई वटा विषयमा न्यूनतम C ग्रेड र कुनै एक विषयमा न्यूनतम D+ …

डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सूचना Read More »

किन पढ्ने श्री जागृति माविमा

१। सिटिईभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय  २। बिगत ५ बर्ष देखि कृषि बाली बिज्ञान विषयमा अध्यापन भईरहेको ३। कृषि शिक्षाको लागि आबश्यक पूर्वाधार, ल्याब, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, बगैचाहरु, माछा पोखरी, आधुनिक टनेल घर स्थापना भएको  ४। आफ्नै छात्राबास सञ्चालनमा आईरहेको  ५।  दक्ष प्रशिक्षकबाट शिक्षण सिकाई हुने  ६। जिल्लाको सदरमुकामबाट नजकि  ७। देशको केन्द्रिय रजाधानी काठमाडौबाट जम्मा …

किन पढ्ने श्री जागृति माविमा Read More »

शैक्षकि सत्र २०७८ को नतजिा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

यस वद्यिालयमा शैक्षकि सत्र २०७८ मा अध्ययन गरेका वद्यिार्थीहरू शैक्षकि सत्र २०७८ का लाग िकक्षोन्नत िभएका वविरण वर्णानुक्रमअनुसार प्रकाशन गरएिको छ । वस्तिृत नतजिा प्राप्त गर्नका लाग िसम्बन्धति कक्षाशक्षिकसँग सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

शै.स. २०७९ मा नयाँ भर्ना खूल्यो

शै.स. २०७९ मा कक्षा १ देखि ९ सम्म नयाँ भर्ना खूल्यो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत प्रिडिप्लोमा र डिप्लोमा तह, कक्षा ११ र १२ तहको नियमित अध्यापन शुरु हुने जानकारी गराउँदछौं । माध्यमकि शक्षिा परीक्षा कक्षा १० को वद्यिार्थी मूल्याङ्कन, नतजिा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण माध्यमिक शिक्षा …

शै.स. २०७९ मा नयाँ भर्ना खूल्यो Read More »